Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne er gældende aftalegrundlag for alle køb foretaget online hos handelsvirksomheden Michael Høgh ApS.

Herunder butikkerne DanskPejsecenter.dk, MH-Klimateknik.dk og Blommegaarden.dk. 

Fortrydelsesret og returnering
Michael Høgh ApS giver dig 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Du afholder selv de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Returnerer du en intakt og ubrugt vare i intakt original emballage, kan du vælge at få byttet til noget andet, pengene retur eller få en tilgodeseddel.

Bemærk! Original emballagen kan indeholde vigtige oplysninger om varen eller godkendelses papir heraf. Det er derfor vigtigt at du returnerer varen i intakt original emballage med alle medfølgende papir og vejledninger. I tilfælde hvor varer ikke returneres i intakt original emballage kan vi nægte at tilbagebetale købsbeløbet hvis vi vurderer at gensalg ikke er mulig.

Du har også mulighed til at returnere en afprøvet vare - det skal dog ske inden for den lovmæssige returneringsperiode. Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
 
Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som taget i brug, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Hvor meget du kan forvente at få retur kommer an på hvor meget varen har været i brug - det maksimale vil være 50%.
 
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i brug. Du må f.eks gerne udpakke en brændeovn og mærke produktet med egen hånd. Men du må ikke tænde op i den.


Tilbagebetaling af købsbeløbet:
Har du returneret en vare - enten som reklamation eller fordi du fortryder dit køb - får du kort efter vi har modtaget pakken en mail, hvor du får info om det videre forløb. Vær opmærksom på at du skal have informeret Michael Høgh ApS på mail eller via returfomularen om, at du ønsker at returnere din vare inden for 14 dage - og derefter har du 14 dage til rent fysisk at sende varen retur.
 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt tilstrækkelig og retvisende dokumentation for at have returneret den.
 
Returnerer du hele din ordre, med alle de bestilte varer får du hele det betalte beløb retur inkl. fragt. Returnerer du kun dele af ordren har du ikke krav på at få fragten refunderet.
 
Varereturnering:
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Michael Høgh ApS
Skrædderbakken 3
7171 Uldum

Varereturnering sker også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.
Returnering kan også ske ved at aflevere varen personligt.
 
Din reklamationsret
Michael Høgh ApS giver dig 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten omfatter fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. 
Reklamationsretten dækker ikke almindeligt slid, fejl og skader opstået som følge af forkert behandling eller dårlig vedligeholdelse.

Varen kan efterfølgende returneres for reparation eller ombytning. I forbindelse med berettigede reklamationssager afholder Michael Høgh ApS returneringsomkostningen. Viser det sig derimod, at reklamationen ikke er berettiget, skal du selv betale omkostningen.

 

For varmepumper gælder reklamationsretten kun hvis dokumentation for montering og indkøring af et autoriseret kølefirma med KMO og CVR nummer kan fremvises.
 
Priser
Alle priser på DanskPejsecenter.dk, MH-Klimateknik.dk og Blommegaarden.dk er inklusive moms. Alle oplyste priser er dagspriser.
 
Betaling
Når du køber varer hos Michael Høgh ApS er datoen for modtagelse af din indbetaling gældende for vores registrering af din ordre. Ved betaling med Dankort eller andre kreditkort registreres din indbetaling normalt samme dag eller førstkommende hverdag. Vælger du at betale via almindelig bankoverførsel, gør vi opmærksom på, at der kan gå 1-2 bankdage før vi har modtaget indbetalingen. Ved manglende betaling efter 5 dage betragtes ordren som annulleret.

Hos Michael Høgh ApS  dk kan der betales med:
-Dankort / Visa Dankort
-Bankoverførsel (Bemærk! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen)
-Finansiering
-E-Faktura (Offentlig)
-Kreditkort udstedt i Danmark
 
Der er forbundet et kort og betalingsgebyr med brug af de forskellige betalingsmuligheder. Gebyret, for at benytte de respektive betalingskort og -måder, er oplyst på betalingssiden.
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Michael Høgh ApS eller fra vores leverandør. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
 
Levering
Michael Høgh ApS leverer i hele Danmark med undtagelse af Bornholm og andre ikke-brofaste øer.
Leveringstiden er normalt 1-10 hverdage. Bemærk dog, at alle leveringstider er vejledende.
Michael Høgh ApS vognmand aflæsser varene uden kvittering hvis ingen findes tilstede på leveringstidspunktet. Hvis du ønsker at kvittere for modtagelse af varen er det dit eget ansvar at være tilstede under aflæsning.
Ved eventuelle mangler i leveringen eller transport skader på dine varer, skal du indenfor 24 timer fra leveringstidspunktet kontakte Michael Høgh Ap kundeservice skrifteligt på mail. Efter 24 timer betragtes dine varer som fuldt overdraget og Michael Høgh ApS kan herefter ikke længere holdes til ansvar for transport skader og mangler i leveringen. Vi anbefaler derfor at du udpakker dine varer med det samme så der ikke kan opstå tvivl om mangler i leveringen eller hvor skader er sket i forbindelse med transport.
 
Hvor ikke andet er aftalt, aflæsses paller med varer ved skellet på din adresse. Levering forudsætter, at Michael Høgh ApS vognmand kan køre frem til din adresse med lastbil og foretage forsvarlig aflæsning. Tilkørselsforholdene og adgangsvejen til aflæsningsstedet skal være ryddet og have en frihøjde på 4 meter uden hængende træer samt en fribredde på 4 meter, så lastbilen kan komme frem.
Michael Høgh ApS vognmand stiller pallen med varer, hvor han skønner, at der kan foretages forsvarlig aflæsning. Vognmanden medbringer ved aflæsning en palleløfter, som han kan bruge til transport af pallen over kortere afstande efter aflæsning fra lastbilen. Transport med palleløfter forudsætter et jævnt kørefast underlag som fliser, asfalt, beton eller lignende. Aflæsses pallen på grus, græs, jord, ujævne brosten og andet ikke-kørefast underlag, kan vognmanden ikke flytte pallen yderligere, når den først er læsset af lastbilen. 
Såfremt Michael Høgh ApS vognmand skønner, at der ikke kan foretages forsvarlig tilkørsel eller aflæsning, vil varen blive kørt retur til nærmeste lager, hvorfra du enten selv kan sørge for afhentning af varen eller træffe aftale med Michael Høgh ApS om ny levering. Bemærk, at det er dit ansvar at sikre dig at tilkørsels- og aflæsningsforhold er anvendelige for vognmanden, eller at gøre Michael Høgh ApS opmærksom på et egnet aflæsningssted for vognmanden. Aftale om ny levering medfører, at du skal dække omkostningen for den ekstra transport.

 

 

Montering af varmepumper Jylland / Fyn
En standardmontering indeholder:
- Varmepumpens udedel monteres med rørtræk og slanger indenfor 4 meter fra inde del.
- Boring af ø70 hul gennem mursten eller trævæg. (Max 300mm)
 -Tilslutning til eksisterende stikkontakt med jord samt tilstrækkelig amperer inden for 0,5 meter fra indedel.
- Indedel monteres højest 2,5 meter oppe på lodret ydervæg så der kun bores et hul.
- Kondensafløb føres til jord. (max 4 meter)
- Udedel tilsluttes og placeres på jorden eller højest 1,5 meter over jorden.
- Gennemgang i brug af anlægget og vedligeholdelse.

En standardmontering indeholder ikke:
- Ekstra rør samt isolering ved rørtræk længere end 4 meter fra indedel. (500,- per ekstra meter)
- Boring af huller i betonvægge som er tykkere end 30mm.
- Eventuelt maler arbejde, el arbejde, samt rengøring og efter reparationer.
- Fliser, vægbeslag og fundament.

Ekstra arbejde og matarialer uden for standardmontering faktureres til gældende dagspriser.

 

Betingelser for køb af varmepumper med udvidet garanti

Garantien dækker alle de vigtige komponenter i indedel såvel som udedel.

I udedel dækkes: Kompressor, Print, Ventilator, Ventilator motor, Gennemtærring i Veksler.

I indeden dækkes: Vippemotor, Print, Ventilator, Ventilator motor, Gennemtærring i Veksler.

 

For at gøre brug af udvidet garanti skal følgende betingelser være overholdt:

- Varmepumpen skal være monteret af MH Klimateknik eller anden KMO certificeret virksomhed.

- Varmepumpen skal have fået udført service mindst 1 gang årligt i hele garanti perioden af en KMO certificeret virksomhed.

- Faktura med køb af varmepumpen og udvidet garanti skal kunne fremvises.

- Dokumentation for montering og service af en KMO certificeret virksomhed skal kunne fremvises.

- Er varmepumpen monteret af MH Klimateknik sender vi en teknikker ud til anlægsadressen for udbedre fejlen.

- Er varmepumpen ikke monteret af MH Klimateknik skal denne sendes retur til os for udbedring af fejlen.

- Garantien dækker ikke almindelig slidtage, tab af kølemiddel og utæt rørtræk.

 

Rådgivning
Vi rådgiver dig gerne om vores produkter og montering heraf over telefon, mail eller via vejledninger på vores hjemmeside. Men det er altid dit eget ansvar at monteringen udføres korrekt efter gældende regler og producentens vejledning af det pågældende produkt. Vores rådgivning er kun vejledende og Michael Høgh ApS kan ikke holdes til ansvar for forkert rådgivning og misforståelser.

Hvad sker der med dine personlige oplysninger?
De personlige oplysninger du afgiver ved at bestille hos Michael Høgh ApS afgives til en sikret database. Indholdet af databasen kan ikke læses eller kopieres via Internet, og Michael Høgh ApS  videregiver ikke dine oplysninger eller dele deraf. Din bestilling med dine adresseoplysninger ligger altid 15-18 dage i databasen. Hvis Michael Høgh ApS ikke ved udløbet af
denne periode har registreret en indbetaling svarende til dit ordrenummer og efternavn, slettes din bestilling med alle tilknyttede registrerede oplysninger.

Når Michael Høgh ApS har registreret en indbetaling svarende til dit ordrenummer og efternavn vil din bestilling med dine oplysninger blive opbevaret i 24-30 dage efter fragtmandens bekræftelse af levering af det bestilte på din adresse. Vi er nødt til at opbevare bestillingen indtil efter udløbet af din fortrydelsesret og en tilsvarende reklamationsfrist. Herefter
slettes din bestilling med alle tilknyttede registrerede oplysninger. Personoplysningerne registreres hos Michael Høgh ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
VIGTIGT: Michael Høgh ApS garanterer endvidere, at dine oplysninger ikke under nogen omstændigheder vil blive brugt i forbindelse med andet end din unikke bestilling. Dine oplysninger vil således ikke efterfølgende blive anvendt til udsendelse af e-mails fra Michael Høgh ApS eller andre. Hvis du selv aktivt har tilmeldt dig nyhedsbrevet fra Michael Høgh ApS fremsender vi det 8-10 gange årligt. Hvert nyhedsbrev indholder links til hurtig og enkel framelding.
 
Cookies
Hos Michael Høgh ApS dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på Michael Høgh ApS hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades med videre. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Michael Høgh ApS.
 

Firma oplysninger: 
Michael Høgh ApS 
Webshop: DanskPejsecenter.dk

Webshop: MH-Klimateknik.dk

Webshop: Blommegaarden.dk
 

Skrædderbakken 3
7171 Uldum
Danmark
CVR nummer: 35847987
Grundlagt: 01-02-2011
Omdannet til ApS: 06-05-2014

 

Bliv forhandler

Blommegården ApS